MAESTRO - TEKOČINA ZA KITANJE

OPIS IZDELKA

  • hitro sušeča tekočina na osnovi modifi ciranih veziv, v organskih topilih
  • za zapolnjevanje fug, manjših poškodb in ne ravnin, v sistemu zaščite parketa

NANAŠANJE

Nanaša se enakomerno z lopatico, v enem ali dveh slojih, odvisno od velikosti fug, hitro se suši, posušen sloj narahlo obrusimo z brusnim papirjem št. 80-100.

PRIPRAVA PODLAGE: Podlaga mora biti suha (vlažnost do 2%), čista in obrušena z brusnim papirjem št. 60-80.

PRIPRAVA MATERIALA: Tekočino dobro premešamo. Dodamo lesni prah parketa, ki ga obdelujemo.

PORABA

0,06 – 0,125 l/m2 odvisno od površine

ENBALAŽA

1 l / 4 l / 10 l

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI