O nas

Tvrdka Chromos Svjetlost se nahaja v Lužanih, kraju v bližini Slavonskega Broda.

Tradicija proizvodnje barv skoraj 100 let in idealna lokacija, ki nam omogoča naravno prometno povezanost, kot tudi dobra razvejanost cestne i železniške infrastrukture, ustvarjajo odlične pogoje za delo in razvoj naše tvrdke.

Od sredine 90-ih let preteklega stoletja beležimo stalno rast poslovanja. Izredno visoka kvaliteta naših proizvodov in dobra prodajna mreža sta nam omogočili, da smo med vodilnimi v proizvodnji barv in lakov na Hrvaškem.

Sistemsko delo na vzdrževanju in izpopolnevanju teh dveh področij poslovanju je vzrok za to, da iz leta v leto dosegamo vse boljše poslovne rezultate. S sistemom strojnega niansiranja smo razvili kvaliteto, s katero konkuriramo na domačem in tujih trgih.

Rezultat velikih vlaganj v nov in v izboljšave obstoječih proizvodov je veliko število novih proizvodov, s katerimi pripravljeni konkuriramo tudi največjim tujim proizvajalcem barv in lakov na našem trgu.

Kvaliteta naših proizvodov je prepoznavna tudi na zahtevnih tujih trgih ter tako dosegamo vse pomembnejše rezultate tudi na področju izvoza. Strokovna delovna sila in vrhunski razvojni center nam omogočata varen pogled v prihodnost.

Z vstopom v EU smo z velikim uspehom trg razširili na države članice.

 • 1920.

  Tovarna barv v Ratkovici, preneha z obratovanjem 1928.

 • 1933.

  Odprta tovarna za proizvodnjo suhih zidnih barv, „Bojana“, Ciglenik.

 • 1947.

  „Bojana“ postane obrat Poljedelske zadruge Lužani.

 • 1956.

  Ustanovljeno podjetje „SVJETLOST“ Lužani.

 • 1959.

  Razširjen proizvodni program, novo ime Kemijska industrija „SVJETLOST“.

 • 1977.

  Vstop v sistem Kemijskega kombinata „CHROMOS“, sprememba imena v „CHROMOS SVJETLOST“.

 • 2000.

  Uvedba novih ekološko sprejemljivih proizvodov pod imenom Aqualux.

 • 2005.

  Proizvodnja razširjena na program ometov.

 • 2010.

  Proizvodni program razširjen na industriju.

 • 2014.
  Začel se je projekt ZA ODTENEK BOLJŠI in 50 % sredstev je bilo umaknjeno iz strukturnih skladov EU. Cilj je povečanje proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti ter zaposlitev 24 novih delavcev.
 • 2016.
  V sklopu projekta ZA ODTENEK BOLJŠI je bil zgrajen novi obrat v velikosti 800 m2. Širitev trga tudi na območje držav EU.
 • 2017.
  Izvedba projekta pod nazivom ZA ODTENEK BOLJŠI –ICT, katerega cilj je nabava nove informacijske opreme in nadgradnja obstoječega sistema ERP in skladiščnega poslovnega sistema.
 • 2020.