HARDLUX rust beater

OPIS IZDELKA

HARDLUX RUST BEATER je zračno sušeč antikorozijski premaz z odličnimi mehaničnimi svojstvi; temeljni in medslojni premaz, ki ga lahko nanašamo neposredno na korozijo, ki korozijo veže, nevtralizira in preprečuje nadaljnje širjenje. Namen: Uporablja se za zaščito vseh vrst kovinskih konstrukcij, opreme za industrijo in druge kovinske opreme, ki je v normalnih okoliščinah deloma ali trajno izpostavljena vremenskim vplivom. Za končni sloj priporočamo Hardlux metal efekt lak / Hardlux profesional lax / Hardlux hammerschlag efekt lak / Kemolux BS lak / Kemocel BS lak. Da bi dosegli najboljši učinek, priporočamo, da odstranite vso rjo, ki se lušči, maščobo in vlago s površine kovine. Premaz nanesite s čopičem/valjčkom/brizganjem v dveh slojih. Izdelek dobro premešati pred in tekom uporabe!

SUŠENJE

Premaz je suh po 1-2h pri temp. od 20 °C. Min.

MEDPREMAZNI INTERVAL

1h.

IZDATNOST

10-11 m2/l v enem sloju ob debelini suhega filma 30 µm.

RAZREDČILO

Razredčilo za Hardlux rust beater.

UPORABNO

Najmanj do datuma označenega na embalaži, shranjeno v suhih in zračnih prostorih, izven dosega sončnih žarkov, pri temperaturi od +5 do +25 °C.

RAVNANJE Z OSTANKI IZDELKA IN EMBALAŽO

Embalažo popolnoma izprazniti. Embalažo oddati v reciklažno dvorišče ali ekološki otok. Pravne osebe oddajo embalažo kot embalažni odpadek pooblaščenem zbiralcu.  HOS kategorija in mejna vrijednost : A(i), 500 g/l; maks. 480 g/l.