NITRO RAZREDČILO

OPIS IZDELKA

Razredčilo za nitro premaze je izdelano na osnovi organskih topil, alifatskih in terpentinskih topil.

NAMENJENO:

Nitro premaze, Kemodur S, Kemepox temelj, Kemepox vmesna barva

ENBALAŽA

0.5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI