ZA NIJANSU UČINKOVITIJI

OBAVIJEST O PROJEKTU I SUFINACIRANJU

NAZIV PROJEKTA: „Za nijansu učinkovitiji”; Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.1.1.03.0080;

Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

KORISNIK: CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

KRATAK OPIS PROJEKTA: 

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. je tvrtka sa stogodišnjom tradicijom u proizvodnji boja i lakova. Dugoročni cilj poslovanja poduzeća je postati vodeća tvrtka u regiji u djelatnosti

proizvodnje boja i lakova, prepoznatljiva po visokoj kvaliteti roba i usluga, visokim ekološkim standardima te poslovanju slijedeći načela energetske učinkovitosti. Glavni

energent za proizvodni pogon je električna energija. Provođenjem projektiranih mjera, tvrtka planira postići visoku energetsku učinkovitost pogona, uz istovremeno korištenje obnovljivih izvora energije.

Ovim projektom planirane su sljedeće mjere na postizanju energetske efikasnosti i ušteda:

- u cilju korištenja obnovljivih izvora energije iz energije sunca;

A) Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca. Predviđa se izgradnja sunčane elektrane nazivne snage 290kW koja će biti spojena na NN razvod pogona.

-u cilju povećanja energetske učinkovitosti;

B) Provođenje tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom/radnom procesu, koje rezultiraju smanjenju utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa

- Zamjena 3 stara stroja u pogonu sa energetski učinkovitijim.

C) Revitalizacija električnih instalacija u proizvodnim pogonima  (uvođenje učinkovitih sustava rasvjete) koja će se provesti zamjenom  starih živinih svjetiljki sa 79 komada novih energetski učinkovitijih modernih svjetiljki u LED tehnologiji.

D) Ugradnja pametnih brojila i uređaja za detaljnije praćenje potrošnje el. energije. Projektom je predviđen napredni elektronički mjerni sustav koji može mjeriti potrošnju energije pružajući više informacija od običnih (starih) brojila, te može primati, obrađivati i prenositi podatke nekim oblikom elektroničke komunikacije.
 

 CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: 

Cilj navedenog projekta je provedbom mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije iz energije sunca smanjiti količinu isporučene energije proizvodnom pogonu za 80,82 % u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Rezultati navedenog bit će povećana količina obnovljive sunčeve energije u bruto konačnoj potrošnji (406.990 kW), ušteđena isporučena energija (228.795,9 kWh), smanjenje emisije CO2 od 209,81 t/god.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.325.839,43 kuna

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.226.038,91 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01. lipnja 2020. – 01. prosinca 2022.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Ivan Majstorović, dipl. oecc, voditelj projekta
Tel: +385 35 21 38 00

E-mail: info@chromos-svjetlost.hr
 

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici:

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. Financira Europska unije - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.